Wynagrodzenie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO – wynagrodzenie

Każdorazowo wynagrodzenie kancelarii prawnej ustalane jest indywidualnie po zapoznaniu się z problemem prawnym. Na jego wysokość mają wpływ czynniki takie jak:

  • stopień skomplikowania sprawy;
  • zebrany materiał dotyczący problemu prawnego;
  • wartość przedmiotu sprawy;
  • czas prowadzenia sprawy;
  • niezbędny nakład pracy.

Stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw przed Sądami Powszechnymi ustalane są na podstawie aktualnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05) w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Dla klientów w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na dogodne dla nich raty.

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Stała obsługa prawna

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Krzysztof Kołyga prowadzi stałą obsługę prawną zarówno klientów instytucjonalnych, jak również przedsiębiorców oraz indywidualnych podmiotów. Stała pomoc prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. W ramach stałej współpracy zapewniam wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez moich Klientów działalności. Pomoc kancelarii sprowadza się między innymi do udzielania porad prawnych, opiniowania i sporządzają umów, bieżącego doradztwa, pomocy przy windykacji należności, reprezentowania klientów w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych i innych.